Phụ Lục – Tiêu Chuẩn Đuôi Kép Vây Ngắn

Chương 5: Phụ Lục – Tiêu Chuẩn Đuôi Kép Vây Ngắn
Cập nhật 15/7/2012

Betta Đuôi Kép Vây-Ngắn (Doubletail Short fin) là đồng loại của Betta Đuôi Kép Vây-Dài. Chúng có thể được triển lãm dưới bất kỳ màu nào và Tiêu Chuẩn Màu Sắc Chung được áp dụng.

Có hai loại Betta Đuôi Kép Vây-Ngắn:

Loại A) Tương tự Plakat Cảnh với chóp Vây Lưng và Vây Hậu Môn kéo dài.

ibc_chap5DT

Plakat Cảnh Đuôi Kép khác với Plakat Cảnh Đuôi Đơn như sau:

– Vây lưng kéo dài, chóp nhọn hay tròn, một cách lý tưởng hình gương của vây hậu môn.
– Vây hậu môn có chóp và vây bụng kéo dài, 2/3 chiều dài thân.
– Hai thùy đuôi tách biệt tới tận gốc đuôi.
– Góc xòe đuôi 180 độ.
– Thân không ngắn hơn những loại Plakat khác để tránh ngoại hình “cũn cỡn”

LOẠI A: Lỗi Dạng & Vây Plakat Cảnh DT

1. Vây bụng hơi ngắn hơn 2/3 chiều dài thân (Lỗi Sơ)
2. Vây bụng – một chóp được chuộng, chóp đôi (Lỗi Sơ)
3. Vây lưng không phân nhánh sơ cấp (Lỗi Nhẹ)
4. Vây bụng bằng ½ hay hơi ngắn hơn chiều dài thân (Lỗi Nhẹ)
5. Vây hậu môn lài (slope) mạnh từ trước ra sau (Lỗi Nặng)
6. Vây lưng lài mạnh từ trước ra sau (Lỗi Nhẹ)
7. Vây lưng không Đầy Đặn hay thiếu Gốc rộng (Lỗi Nhẹ)
8. Vây lưng có không quá 3 tia cũn cỡn ở cạnh trước (Lỗi Nhẹ).
9. Vây lưng có quá 3 tia cũn cỡn ở cạnh trước (Lỗi Nặng).

LƯU Ý: Cá mái của loại này được trưng bày trong các lớp mái DT chính thức.

TẤT CẢ NHỮNG LỖI CHUNG PHÙ HỢP KHÁC ĐỀU ÁP DỤNG

Loại B) Tương tự Halfmoon Vây Ngắn không có chóp Vây Lưng và Vây Hậu Môn kéo dài.

ibc_chap5DTe
ibc_chap5DTe

Halfmoon Vây Ngắn Đuôi Kép khác với Halfmoon Vây Ngắn Đuôi Đơn như sau:

– Phiên bản vây ngắn của cá đuôi kép vây dài đối xứng.
– Vây hậu môn vuông vức về ngoại hình thay vì kéo dài thành một điểm; tia cuối cùng của vây hậu môn không được dài hơn những tia còn lại.
– Chiều rộng [từ tia giữa đến viền ngoài] của vây hậu môn tương đương với đuôi và vây lưng.
– Mức lố nhẹ (1/16”) (2mm) là phù hợp chấp nhận được với chiều dài vây lưng khi nhấn mạnh đến hình dạng vuông vức.

LOẠI B: Lỗi Dạng & Vây Halfmoon Vây Ngắn DT

1. Vây hậu môn hơi lài (slope) từ trước ra sau (Lỗi Sơ)
2. Vây bụng dài hơn (Lỗi Nhẹ)
3. Thiếu phân nhánh sơ cấp [chia 2] ở Vây Lưng (Lỗi Nhẹ)
4. Vây Lưng không đầy đặn và/hay thiếu gốc rộng (Lỗi Nhẹ)
5. Vây Hậu Môn hay Vây Lưng lài mạnh (substantially) từ trước ra sau và/hay cạnh sau [vây hậu môn] kéo dài đáng kể (hơn 1/16 inch) bên dưới gốc đuôi (Lỗi Nặng)
6. Độ cao (height) [chiều rộng] và độ dài của ba vây lẻ hơn 1/2 chiều dài thân – DT và tiến tới Đuôi Kép Vây Dài.
7. Vây lưng có không quá 3 tia cũn cỡn ở cạnh trước (Lỗi Nhẹ)
8. Vây lưng có quá 3 tia cũn cỡn ở cạnh trước (Lỗi Nặng)

LƯU Ý: Cá mái của loại này được trưng bày trong các lớp mái DT chính thức.

TẤT CẢ NHỮNG LỖI CHUNG PHÙ HỢP KHÁC ĐỀU ÁP DỤNG

IBC Exhibition Standards 2021 - Sưu tầm bảng dịch tại Web: Diễn Đàn Cá Cảnh